Rekrutacja zakończona!

Rekrutacja zakończona!

Aktualności
Grupa 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną uczestniczących w projekcie "Siła Woli" po kilkugodzinnych rozmowach, spotkaniach i konsultacjach jest zrekrutowana. (więcej…)
Read More
Warsztaty „train – the- trainer”

Warsztaty „train – the- trainer”

Aktualności
W ramach projektu zaplanowaliśmy przeprowadzenie 1 cyklu warsztatów "train-the-trainer" dla 15 osób z niepełnosprawnościami. Celem warsztatów jest przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do pełnienia roli edukatora społecznego. (więcej…)
Read More
Spotknia edukacyjno-warsztatowe

Spotknia edukacyjno-warsztatowe

Aktualności
Osoby, które pomyślnie zakończą udział w warsztatach "train-the-trainer" oraz praktyki i zgłoszą chęć podęcia działań edukacyjnych na rzecz uczniów, rodziców, studentów, będą realizować cykl spotkań edukacyjno-warsztatowych w szkołach i na uczelniach. (więcej…)
Read More
W Słabości Siła

W Słabości Siła

Aktualności
W ramach projektu „W słabości siła” skupiamy się głównie na działaniach wolontariackich wobec osób starszych i potrzebujących pomocy. Aktualnie na stałe mamy kontakt z 3 osobami: 2 osobami starszymi i jednym młodym chłopakiem. Są to osoby, które odwiedzamy bardzo regularnie, jesteśmy z nimi cały czas w kontakcie. Wspólnie spędzamy czas. Rozmawiamy – w tym utrzymując kontakt telefoniczny. Pomagamy w dotarciu do lekarza i realizacji wizyty. Wykonujemy czynności porządkowe, pomagamy w zrobieniu prania. Wspieramy w opiece nad zwierzętami osób starszych. Robimy drobne zakupy. W okresie świątecznym odwiedzamy ludzi, których wspieramy z własnoręcznie wykonanymi upominkami. Dodatkowo wspieramy ludzi, którzy potrzebują jednorazowego wsparcia czy pomocy. Często są to nasi koledzy z różnych Ośrodków, którzy mają większe trudności niż my. Niektórzy z nas angażują się jako wolontariusze m.in. w pomoc uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy…
Read More
Czym jest niepełnosprawność?

Czym jest niepełnosprawność?

Nowości
Jaka jest nasza definicja niepełnosprawności? Jak ją rozumiemy i jak możemy rozmawiać o niej z innymi? Jaki wpływ ma na nasze życie? Te i inne pytania zadawaliśmy sobie w czwartek przygotowując się do spotkań z uczniami szkół średnich i studentami.
Read More