Projekt Siła Woli - warsztaty z autoprezentacji

Sztuka autoprezentacji

Podczas pierwszych warsztatów „train-the-trainer” przygotowujących edukatorów społecznych (osoby z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną) do wystąpień w szkołach, na uczelniach wyższych oraz w instytucjach administracji rządowej i pozarządowej, zrealizowano następujące zagadnienia: […]