Warsztaty „train – the- trainer”

Home / Aktualności / Warsztaty „train – the- trainer”

W ramach projektu zaplanowaliśmy przeprowadzenie 1 cyklu warsztatów „train-the-trainer” dla 15 osób z niepełnosprawnościami. Celem warsztatów jest przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do pełnienia roli edukatora społecznego.

1 cykl obejmować będzie 5 spotkań ośmiogodzinnych dla grupy 15 osób w okresie maj-wrzesień 2016 r. Po zakończeniu warsztatów „train-the-trainer” każda z osób w nim uczestnicząca będzie miała możliwość do przeprowadzenia próbek szkoleniowych i sprawdzenia swoich kompetencji nabytych w trakcie warsztatów.

Podczas realizacji każdego z etapów projektu zaplanowaliśmy współudział doświadczonego trenera-mentora który wspierał będzie realizację działań przez przeszkolonych edukatorów z niepełnosprawnością.

Dołącz do nas!