Spotkania dla pracowników

Home / Spotkania dla pracowników

Jeśli jesteś pracownikiem administracji rządowej, samorządowej bądź też specjalistą, masz okazję do wyjątkowych spotkań i doświadczenia jednych z lepszych praktyk w Polsce. Dzięki tym spotkaniom, zyskasz:

  • wiedzę na temat nowatorskich metod pracy z osobami z niepełnosprawnością, głównie intelektualną i psychiczną,
  • wpływ i poczucie sprawstwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
  • rzeczywistą partycypację społeczną.

Wyjątkowe spotkania dla pracowników placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz pracownicy administracji samorządowej i rządowej zajmujący się wspieraniem osób z niepełnosprawnością

W ramach projektu chcemy aktywnie włączyć i zaangażować pracowników placówek specjalistycznych oraz pracowników administracji samorządowej którzy maja wpływ na rozwój i wsparcie osób z niepełnosprawnościami.
Edukatorzy społeczni/trenerzy – osoby z niepełnosprawnością – będą inicjatorami i promotorami dobrych praktyk wśród pracowników merytorycznych i specjalistycznej kadry placówek terapeutyczno-rehabilitacyjnych. W ramach realizowanych działań zostanie opracowany mini-poradnik, materiał filmowy o charakterze instruktażowym oraz odbędzie się seminarium promujące efekty i podsumowujące wykonane zadania.

W celu zwiększenia oddziaływań zaplanowana jest dystrybucja zarówno mini-poradnika, jak i filmu instruktażowego.

Dołącz do nas!